banner

Önlüğü Giymeden Önce ve Çıkardıktan Sonra Hücre Kültürü: Deneysel Tasarım ve Veri Sunumu

 
Eğitmenler Ali Burak Özkaya, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Öykü Gönül Geyik, İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi
Caner Geyik, İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hedef Kitle Hücre kültürü çalışmalarında kendini geliştirmek isteyen araştırmacılar.
Amaç Bu kursun amacı katılımcıların hücre kültüründe hipotezlerine uygun model ve yöntem seçebilmeleri, seçtikleri yöntemi uygulama ve verileri görselleştirme süreçlerinde dikkat etmeleri gereken unsurları hatırlamaları için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
Öğrenme Hedefleri
  • Bir hipotezin ispatlanabilmesi için hücre kültürünün uygun bir model olup olmadığına karar verir.
  • Canlılık, sitotoksisite, proliferasyon ve ölüm gibi temel hücre kültürü terimlerini açıklar ve bunlar için uygun yöntem seçer. 
  • Hücre kültüründe deneysel tasarımın ilkelerini açıklar ve temel yöntemler için bu ilkelere uygun tasarımı gerçekleştirir.
  • Temel hücre kültürü yöntemleri ile elde edilen verileri görselleştirirken dikkat edilmesi gerekenleri sayar ve bunları göz önünde bulundurarak çizilmiş grafikleri yorumlar.
Eğitsel Yaklaşım İnteraktif sunum, örnek verme, soru-cevap ve tartışma
Süre 2 güne yayılmış her biri 1,5 saatlik 3 oturum. 
Program 26.10.2022, Çarşamba

1. Oturum:
Model ve Yöntem Seçimi
    a. Tanışma, ısınma, kursun tanıtımı ve ön-test (40 dakika)
    b. Model seçimi (20 dakika)
    c. Yöntem seçimi (30 dakika)

2. Oturum: Deneysel Tasarım
    a. Deneysel Tasarım I (50 dakika)
    b. Deneysel Tasarım II (30 dakika)

30.10.2022, Pazar

3. Oturum: Verilerin Görselleştirilmesi
    a. Verilerin Görselleştirilmesi (50 dakika)
    b. Son-test, geri bildirimlerin alınması ve kapanış (40 dakika)
Ücret 300 TL
Kontenjan 20 kişi